Derginin adı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergi adının kısaltması
Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg.

Kurucusu/Yayıncısı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Sahibi
Prof.Dr. H.Oğuz SARIMEHMETOĞLU,Dekan

Yayına başladığı tarih:1954
Çıkış sıklığı:Yılda 4 sayı (Quarterly)
Dili:Türkçe ve İngilizce
Boyutları: 21x30 cm

Amaç ve kapsamı
Veteriner Hekimlik ve Hayvancılık


ISSN : 1300-0861
E-ISSN: 1308-2817

Yazışma adresi
Ankara Üniversitesi,Veteriner Fakültesi Dekanlığı,Yayın Alt Komitesi,06110  Dışkapı ,Ankara
Tel: 90 (312) 3170315
Faks: 90 (312) 3164472

İnternet adresi
http://vetjournal.ankara.edu.tr

Makale kabul etme koşulları:
Makaleler,yazım koşulları uygun yazılmak ve en az 3 hakemin yayımlanabilir görüşünü almak koşuluyla kabul edilmektedir.