Son Sayılar
 
-Yazarlara Bilgi-
-Arşiv-

-Son Sayılar-
-Danışma Kurulu-
-Editörler Kurulu-
-Dergi Hakkında-
-Anasayfa-
2017 Cilt:64 Sayı:1


Dirofilaria immitis'in ergin ve mikrofilerlerinin somatik ve salgısal antijenlerinde spesifik proteinlerin belirlenmesi ve glikoprotein varlığının araştırılması
ÜNÜBOL AYPAK, Serap; BİLDİK, Ayşegül; AYPAK, Süleyman; SARALİ, Hakan; BAYHAN, Tuğçe
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 007-012 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002766 Yayın Tarihi: 2017

Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis
ORUÇ, Hasan Hüseyin; SORUCU, Ali; ÜNAL, Hasan Hüseyin; AYDIN, Levent
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 013-020 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002767 Yayın Tarihi: 2017

Determination of some quality characteristics in pet foods
Yazar(lar):BAŞER, Özgür; YALÇIN, Sakine
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 021-024 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002768 Yayın Tarihi: 2017

Türkiye'de canlı hayvanlardan alınan vergi uygulamalarının sosyoekonomik analizi
ŞENTÜRK, Berrin
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 025-030 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002769 Yayın Tarihi: 2017

The effects of low dose capsaicin on substance P expression in rat duodenum
ÖZGÜDEN AKKOÇ, Cansel Güzin; İLHAN, Tuncay; PEKER, Sabire; ZIK, Berrin
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 031-036 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002770 Yayın Tarihi: 2017

New spoligotyping pattern of Mycobacterium bovis isolates from farm animals in Turkey
AVSEVER, Meriç Lütfi; ÇAVUŞOĞLU, Cengiz; YAZICIOĞLU, Öznur; ESKİİZMİRLİLER, Seza; ERDAL, Gülçin; GÜNEN, Münevver Ziynet; TUNALIGİL, Serra; ALPARSLAN, Bayram; AKSOY, Adil
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 037-043 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002771 Yayın Tarihi: 2017

Sığırlarda Neospora caninum doku kistlerinin araştırılması
YILDIZ, Kader; GÖKPINAR, Sami
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 045-049 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002772 Yayın Tarihi: 2017

Kırıkkale'de kesilen sığırlarda Echinococcus granulosus'un moleküler olarak genotiplendirilmesi
GÖKPINAR, Sami; DEĞİRMENCİ, Rukiye; YILDIZ, Kader
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 051-054 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002773 Yayın Tarihi: 2017

Clinical and pathological studies on nutritional fibrous osteodystrophy in goats
ÖZMEN, Özlem; ŞAHİNDURAN, Sima; AYDOĞAN, Ahmet; SEVGİSUNAR, Necmettin Sarp; HALIGÜR, Mehmet
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 055-059 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002774 Yayın Tarihi: 2017

Urinary bladder retroflexion and dystocia in a bitch with the vaginal supportive connective tissue failure
BAKİ ACAR, Duygu; BİRDANE, Muhammed Kürşad
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 061-064 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002775 Yayın Tarihi: 2017

A case of Synhimantus (Synhimantus) laticeps (Rudolphi, 1819) Railliet, Henry and Sisoff, 1912 (Nematoda, Acuariidae) in common kestrel (Falco tinnunculus)
AŞTI, Ceren; CENGİZ, Görkem; SARIMEHMETOĞLU, Hıfsı Oğuz
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 065-068 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002776 Yayın Tarihi: 2017

Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması
ONUK, Ertan Emek; TANRIVERDİ ÇAYCI, Yeliz; ÇOBAN, Ahmet Yılmaz; ÇİFTCİ, Alper; BALTA, Fikri; DİDİNEN, Behire Işıl; ALTUN, Soner
Cilt: 64 Sayı: 1 Sayfa: 069-073 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002777 Yayın Tarihi: 2017


 

0000000000000